پربازدیدترین کانال های فارسی تلگرام کدامند؟

رییس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشستی علمی به تشریح و نقد وضعیت سرانه مطالعه و همچنین فضاهای مجازی و بالاخص کانال های تلگرامی در کشور و تاثیرپذیری مردم از آنها پرداخت.

عکس

کانون نماز