پاکسازی طبیعت از زباله ها توسط همکاران و مشتریان بانک ایران زمین در همدان

پاکسازی طبیعت از زباله ها توسط همکاران و مشتریان بانک ایران زمین در همدان
به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، کارکنان بانک ایران زمین استان همدان به همراه مشتریان و اعضای خانواده های آنها با شعار “همین یک زمین را داریم ” در دامن طبیعت حاضر شده و به سهم خود بخشی از زمین را از زباله ها پاکسازی کردند.
این اقدام خودجوش گامی نخست بود در راستای تحقق برنامه کلان بانک ایران زمین پیرامون ایفای مسئولیت اجتماعی با محوریت حفاظت از محیط زیست در سال 1395،کمپینی که با شعار ” همین یک زمین را داریم ” آغاز شده است
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( …

پاکسازی طبیعت از زباله ها توسط همکاران و مشتریان بانک ایران زمین در همدان

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، کارکنان بانک ایران زمین استان همدان به همراه مشتریان و اعضای خانواده های آنها با شعار “همین یک زمین را داریم ” در دامن طبیعت حاضر شده و به سهم خود بخشی از زمین را از زباله ها پاکسازی کردند.
این اقدام خودجوش گامی نخست بود در راستای تحقق برنامه کلان بانک ایران زمین پیرامون ایفای مسئولیت اجتماعی با محوریت حفاظت از محیط زیست در سال 1395،کمپینی که با شعار ” همین یک زمین را داریم ” آغاز شده است
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( …
پاکسازی طبیعت از زباله ها توسط همکاران و مشتریان بانک ایران زمین در همدان

ganool review