پاسخ موحد به حبیبی:حالا که «لا الله » را فرمودید «الا الله» را هم می گفتید.

پاسخ موحد به حبیبی:حالا که «لا الله » را فرمودید «الا الله» را هم می گفتید.
کانال رسمی تلگرام سید محمد موحد پاسخی به اظهارات جهانگیر حبیبی داده است که از منظر خوانندگان می گذرد؛ در پی اظهارات مهندس جهانگیر حبیبی معاون محترم حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب کشور مبنی بر مخالفت سید محمد موحد نماینده وقت مجلس شورای اسلامی با احداث سد کلات در منطقه دشمن زیاری، حجت الاسلام محمد موحد به این ادعا پاسخ دادند.
محمد موحد گفت: از برادر بزرگوارم جناب مهندس حبیبی که از متخصصان امور آب می باشند میخواهم حالا که «لا الله » را فرمودید «الا الله» را هم می گفتید.
وی در مورد ادعای مخالفت …

پاسخ موحد به حبیبی:حالا که «لا الله » را فرمودید «الا الله» را هم می گفتید.

کانال رسمی تلگرام سید محمد موحد پاسخی به اظهارات جهانگیر حبیبی داده است که از منظر خوانندگان می گذرد؛ در پی اظهارات مهندس جهانگیر حبیبی معاون محترم حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب کشور مبنی بر مخالفت سید محمد موحد نماینده وقت مجلس شورای اسلامی با احداث سد کلات در منطقه دشمن زیاری، حجت الاسلام محمد موحد به این ادعا پاسخ دادند.
محمد موحد گفت: از برادر بزرگوارم جناب مهندس حبیبی که از متخصصان امور آب می باشند میخواهم حالا که «لا الله » را فرمودید «الا الله» را هم می گفتید.
وی در مورد ادعای مخالفت …
پاسخ موحد به حبیبی:حالا که «لا الله » را فرمودید «الا الله» را هم می گفتید.

خبرگزاری اصفحان