پاسخگویی هئیت مدیره پدیده شاندیز به سوالات سهامداران د ر تلگرام

پاسخگویی هئیت مدیره پدیده شاندیز به سوالات سهامداران د ر تلگرام
بهره گیری مثبت از ظرفیت شبکه های مجازی منجر شده است تا مدیران پدیده شاندیز بتوانند طی 24 ساعت شبانه روز، سوالات متعدد سهامداران این شرکت را دریافت و در ادامه نسبت به پاسخگویی فوری آن اقدام کنند.

پاسخگویی هئیت مدیره پدیده شاندیز به سوالات سهامداران د ر تلگرام

بهره گیری مثبت از ظرفیت شبکه های مجازی منجر شده است تا مدیران پدیده شاندیز بتوانند طی 24 ساعت شبانه روز، سوالات متعدد سهامداران این شرکت را دریافت و در ادامه نسبت به پاسخگویی فوری آن اقدام کنند.
پاسخگویی هئیت مدیره پدیده شاندیز به سوالات سهامداران د ر تلگرام

خرید بک لینک رنک 6

سپهر نیوز