وزیر بهداشت: نوبت «برجام دو» است

تحریم ها ظلم بزرگی به ملت بود، اما فقط به اقتصاد ملی ما صدمه نزد. نباید از لطمه های بزرگ اجتماعی تحریم ها غافل شد. سلامت ملت ما هم آماج ظلم بود. دسترسی دانشمندان پر استعداد ما نیز به منابع علمی محدود بود، دارو و تجهیزات پزشکی و … هم تحریم بود.
به گزارش ایسنا، دکتر حسن هاشمی، وزیر بهداشت در کانال تلگرام خود نوشت: تحریم مانعی بزرگ در مسیر توسعه و بهانه ای برای فشار و توطئه علیه کشور بود. رییس جمهور با درک درست این مطلب؛ تحت هدایتهای رهبر انقلاب و با بکار گیری تیم توانمند مذاکراتی شامل دکتر ظریف، دکتر …

تلگرام

آپدیت نود 32