وزیر ارتباطات:هنوز تعرفه جدیدی در بخش اینترنت وتلفن ثابت نهایی نشده است

وزیر ارتباطات:هنوز تعرفه جدیدی در بخش اینترنت وتلفن ثابت نهایی نشده است
تلگرام به تمام درخواست های ما برای فیلترکانال های غیراخلاقی پاسخ داد
حاجیان - در حالی که برخی اخبار غیر رسمی در روز های اخیر از احتمال افزایش آبونمان تلفن ثابت به 5 هزار تومان در کلان شهر ها حکایت می کند ، وزیر ارتباطات اعلام این ارقام را صرفا گمانه زنی رسانه ای عنوان کرد وگفت : هنوز هیچ تعرفه ای چه در بخش تلفن ثابت وچه در بخش اینتر نت نهایی نشده وکمیته ای که به همین منظور تشکیل شده ، هنوز در این مورد به جمع بندی نهایی نرسیده است. شایان ذکر است که روز گذشته برخی سایت ها از احتمال افزایش آبونمان تلفن …

وزیر ارتباطات:هنوز تعرفه جدیدی در بخش اینترنت وتلفن ثابت نهایی نشده است

تلگرام به تمام درخواست های ما برای فیلترکانال های غیراخلاقی پاسخ داد
حاجیان - در حالی که برخی اخبار غیر رسمی در روز های اخیر از احتمال افزایش آبونمان تلفن ثابت به 5 هزار تومان در کلان شهر ها حکایت می کند ، وزیر ارتباطات اعلام این ارقام را صرفا گمانه زنی رسانه ای عنوان کرد وگفت : هنوز هیچ تعرفه ای چه در بخش تلفن ثابت وچه در بخش اینتر نت نهایی نشده وکمیته ای که به همین منظور تشکیل شده ، هنوز در این مورد به جمع بندی نهایی نرسیده است. شایان ذکر است که روز گذشته برخی سایت ها از احتمال افزایش آبونمان تلفن …
وزیر ارتباطات:هنوز تعرفه جدیدی در بخش اینترنت وتلفن ثابت نهایی نشده است

بک لینک رنک 6

دانلود موزیک