وزارت ارتباطات: اختلال در تلگرام، ارتباطی به ایران ندارد

وزارت ارتباطات: اختلال در تلگرام، ارتباطی به ایران ندارد
– همشهری آنلاین: رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناروی : اختلال در شبکه پیام رسان تلگرام هیچ ارتباطی به ایران ندارد.

وزارت ارتباطات: اختلال در تلگرام، ارتباطی به ایران ندارد

– همشهری آنلاین: رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناروی : اختلال در شبکه پیام رسان تلگرام هیچ ارتباطی به ایران ندارد.
وزارت ارتباطات: اختلال در تلگرام، ارتباطی به ایران ندارد

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان