واتس اپ، محبوبترین پیام رسان اندرویدی

واتس اپ، محبوبترین پیام رسان اندرویدی
اما یار همیشگی ما وقتی که وایبر قطع بود و سرورهای تلگرام هم دچار اختلال می شدند، واتس اپ بود؛ واتس اپی که قدمتی دیرینه تر از تلگرام دارد و اتفاقاً الگوی طراحان روسی تلگرام هم بوده.

واتس اپ، محبوبترین پیام رسان اندرویدی

اما یار همیشگی ما وقتی که وایبر قطع بود و سرورهای تلگرام هم دچار اختلال می شدند، واتس اپ بود؛ واتس اپی که قدمتی دیرینه تر از تلگرام دارد و اتفاقاً الگوی طراحان روسی تلگرام هم بوده.
واتس اپ، محبوبترین پیام رسان اندرویدی

روزنامه قانون