هم سفره شدن خانواده روسی با خرس وحشی / تصاویر

هم سفره شدن خانواده روسی با خرس وحشی / تصاویر
به گزارش صاحب نیوز، حضور یک خرس هنگام صرف غذا دلیل محکمی برای ترک میز و فرار است اما نه برای این خانواده روسی، چرا که این خانواده با یک خرس ۲۳ ساله از زمانی که او در جنگل مادرش را از دست داده زندگی می کنند و هم سفره هستند.
غذای این خرس جوان بالغ بر ۲۵ کیلوگرم ماهی، سبزیجات و تخم مرغ است و یکی از علایق او همنشینی با اعضای این خانواده به روی کاناپه است.

باشگاه خبرنگازان
دریافت آخرین اخبار ایران و جهان در کانال تلگرام صاحب نیوز

هم سفره شدن خانواده روسی با خرس وحشی / تصاویر

به گزارش صاحب نیوز، حضور یک خرس هنگام صرف غذا دلیل محکمی برای ترک میز و فرار است اما نه برای این خانواده روسی، چرا که این خانواده با یک خرس ۲۳ ساله از زمانی که او در جنگل مادرش را از دست داده زندگی می کنند و هم سفره هستند.
غذای این خرس جوان بالغ بر ۲۵ کیلوگرم ماهی، سبزیجات و تخم مرغ است و یکی از علایق او همنشینی با اعضای این خانواده به روی کاناپه است.

باشگاه خبرنگازان
دریافت آخرین اخبار ایران و جهان در کانال تلگرام صاحب نیوز
هم سفره شدن خانواده روسی با خرس وحشی / تصاویر

روزنامه قانون