همین هرهری مسلکی و بی اخلاقی اصلاح طلبان را بدبخت کرد

همین هرهری مسلکی و بی اخلاقی اصلاح طلبان را بدبخت کرد
به گزارش خبرگزاری بسیج، کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت:
«با روشن شدن تکلیف وضعیت سرکار خانم مینو خالقی و بازماندن ایشان از ورود به مجلس دهم اکنون بهتر و با صراحت می شود به این بی اخلاقی و تبعات اش پرداخت.» داریوش سجادی همکار سابق نشریات اصلاح طلب ضمن درج این مطلب در کانال تلگرام خود نوشت: صورت بدون روتوش ماجرا حاکی از آن است که شورای نگهبان نامبرده را علی رغم تائید صلاحیت اولیه بعد از یابش تصاویری از ایشان که حکایت از کشف حجاب در خارج از کشور داشته با وجود کسب اکثریت آرای شهروندان اصفهانی از ورود ب …

همین هرهری مسلکی و بی اخلاقی اصلاح طلبان را بدبخت کرد

به گزارش خبرگزاری بسیج، کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت:
«با روشن شدن تکلیف وضعیت سرکار خانم مینو خالقی و بازماندن ایشان از ورود به مجلس دهم اکنون بهتر و با صراحت می شود به این بی اخلاقی و تبعات اش پرداخت.» داریوش سجادی همکار سابق نشریات اصلاح طلب ضمن درج این مطلب در کانال تلگرام خود نوشت: صورت بدون روتوش ماجرا حاکی از آن است که شورای نگهبان نامبرده را علی رغم تائید صلاحیت اولیه بعد از یابش تصاویری از ایشان که حکایت از کشف حجاب در خارج از کشور داشته با وجود کسب اکثریت آرای شهروندان اصفهانی از ورود ب …
همین هرهری مسلکی و بی اخلاقی اصلاح طلبان را بدبخت کرد

خرید بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی