هشدار پلیس در خصوص استفاده نکردن از شبکه تلگرام

هشدار پلیس در خصوص استفاده نکردن از شبکه تلگرام
تهران – ایرنا – رئیس پلیس فتا ناجا ضمن توصیه به شهروندان در خصوص استفاده نکردن از شبکه پیام رسان تلگرام ، گفت : غالبا اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

هشدار پلیس در خصوص استفاده نکردن از شبکه تلگرام

تهران – ایرنا – رئیس پلیس فتا ناجا ضمن توصیه به شهروندان در خصوص استفاده نکردن از شبکه پیام رسان تلگرام ، گفت : غالبا اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
هشدار پلیس در خصوص استفاده نکردن از شبکه تلگرام

خرید رنک

قدیر نیوز