هشدار همراه اول درباره وعده شارژ رایگان در تلگرام

هشدار همراه اول درباره وعده شارژ رایگان در تلگرام
شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: رباتی در شبکه پیام رسان تلگرام در حال فعالیت است که به کاربران وعده شارژ رایگان می دهد اما این موضوع هیچ ارتباطی با همراه اول ندارد.

هشدار همراه اول درباره وعده شارژ رایگان در تلگرام

شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: رباتی در شبکه پیام رسان تلگرام در حال فعالیت است که به کاربران وعده شارژ رایگان می دهد اما این موضوع هیچ ارتباطی با همراه اول ندارد.
هشدار همراه اول درباره وعده شارژ رایگان در تلگرام

car