هشدار رئیس پلیس فتا به کاربران ایرانی تلگرام

هشدار رئیس پلیس فتا به کاربران ایرانی تلگرام
رئیس پلیس فتا گفت: به هموطنان توصیه می کنیم از تلگرام استفاده نکنند چرا که اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

هشدار رئیس پلیس فتا به کاربران ایرانی تلگرام

رئیس پلیس فتا گفت: به هموطنان توصیه می کنیم از تلگرام استفاده نکنند چرا که اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
هشدار رئیس پلیس فتا به کاربران ایرانی تلگرام

خرید بک لینک رنک 3

لردگان