هشدار: از تلگرام استفاده نکنید!!

هشدار: از تلگرام استفاده نکنید!!
سردار کمال هادیانفر پس از حضور در مرکز نظارت همگانی 197 و رسیدگی به مشکلات مردم در حوزه هتک حیثیت در تلگرام، توهین به مقدسات و ترویج بی بند و باری، در خصوص بیش ترین مشکلات مطرح شده شهروندان در دیدار مردمی، گفت : مردم ابراز نگرانی بسیاری از نحوه استفاده و ظهور پیام رسان تلگرام عنوان کردند.

وی ضمن تاکید بر توصیه به شهروندان در خصوص استفاده نکردن از شبکه اجتماعی تلگرام با اشاره به اینکه سرورهای این پیام رسان در داخل کشور نیست، اظهار داشت: غالبا اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد …

هشدار: از تلگرام استفاده نکنید!!

سردار کمال هادیانفر پس از حضور در مرکز نظارت همگانی 197 و رسیدگی به مشکلات مردم در حوزه هتک حیثیت در تلگرام، توهین به مقدسات و ترویج بی بند و باری، در خصوص بیش ترین مشکلات مطرح شده شهروندان در دیدار مردمی، گفت : مردم ابراز نگرانی بسیاری از نحوه استفاده و ظهور پیام رسان تلگرام عنوان کردند.

وی ضمن تاکید بر توصیه به شهروندان در خصوص استفاده نکردن از شبکه اجتماعی تلگرام با اشاره به اینکه سرورهای این پیام رسان در داخل کشور نیست، اظهار داشت: غالبا اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد …
هشدار: از تلگرام استفاده نکنید!!

خرید رنک گوگل

ایرانی