هدف غایی و نهایی تشکیلات دامپزشکی کشور چیست؟ – دکتر فردین حسین زاده

هدف غایی و نهایی تشکیلات دامپزشکی کشور چیست؟ – دکتر فردین حسین زاده
«دکتر فردین حسین زاده» رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ساوجبلاغ در یادداشتی ارسالی برای حکیم مهر نوشت:

آیا می دانید هدف غایی و نهایی تشک یلات نه چندان گسترده دامپزشکی کشور، تامین امنیت و سلامت غذایی و فرآورده های با منشاء دامی برای انسان است؟
آری، سربازان گمنام دامپزشکی وظیفه مندی بس عظیم در بخش مهمی از زندگی بشر که همان تغذیه وی باشد، دارند. اینان ناشناخته اند، ولی اهمیت کار آنها برای همه کس آشکار و عیان است. چندی پیش در کانال رسمی تلگرام اداره دامپزشکی هشتگرد یک نظر سنجی مبنی بر میزان آشنایی …

هدف غایی و نهایی تشکیلات دامپزشکی کشور چیست؟ – دکتر فردین حسین زاده

«دکتر فردین حسین زاده» رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ساوجبلاغ در یادداشتی ارسالی برای حکیم مهر نوشت:

آیا می دانید هدف غایی و نهایی تشک یلات نه چندان گسترده دامپزشکی کشور، تامین امنیت و سلامت غذایی و فرآورده های با منشاء دامی برای انسان است؟
آری، سربازان گمنام دامپزشکی وظیفه مندی بس عظیم در بخش مهمی از زندگی بشر که همان تغذیه وی باشد، دارند. اینان ناشناخته اند، ولی اهمیت کار آنها برای همه کس آشکار و عیان است. چندی پیش در کانال رسمی تلگرام اداره دامپزشکی هشتگرد یک نظر سنجی مبنی بر میزان آشنایی …
هدف غایی و نهایی تشکیلات دامپزشکی کشور چیست؟ – دکتر فردین حسین زاده

روزنامه قانون