نگاه فیلموسوف های دانشگاه شهید بهشتی به «داستان لیسبون»

نگاه فیلموسوف های دانشگاه شهید بهشتی به «داستان لیسبون»
فیلموسوف های دانشگاه تهران فیلم «داستان لیسبون» را نقد و بررسی می کنند.
به گزارش باشگاه اندیشه، گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی نشست نقد و بررسی فیلم «داستان داستان لیسبون» را برگزار می کند.
در این نشست، فیلم یادشده، که ساخته ویم وندرس است، پخش خواهد شد و سپس فیلموسوف های این دانشگاه به نقد و بررسی آن خواهند پرداخت.
علاقه مندان به حضور در این نشست، شنبه 29 خرداد 1395، از ساعت 15 تا 17 به اتاق 214 دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی مراجعه کنند.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی …

نگاه فیلموسوف های دانشگاه شهید بهشتی به «داستان لیسبون»

فیلموسوف های دانشگاه تهران فیلم «داستان لیسبون» را نقد و بررسی می کنند.
به گزارش باشگاه اندیشه، گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی نشست نقد و بررسی فیلم «داستان داستان لیسبون» را برگزار می کند.
در این نشست، فیلم یادشده، که ساخته ویم وندرس است، پخش خواهد شد و سپس فیلموسوف های این دانشگاه به نقد و بررسی آن خواهند پرداخت.
علاقه مندان به حضور در این نشست، شنبه 29 خرداد 1395، از ساعت 15 تا 17 به اتاق 214 دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی مراجعه کنند.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی …
نگاه فیلموسوف های دانشگاه شهید بهشتی به «داستان لیسبون»

میهن دانلود