نویسندگان برنامه تلگرام، جزو معروف ترین هکرها هستند

نویسندگان برنامه تلگرام، جزو معروف ترین هکرها هستند
آرتنا: روح الله مومن نسب:کسانی که عضو تلگرام می شوند به طور طبیعی داده ها و اطلاعات آنها توسط این شبکه اجتماعی که سرورآنها در خارج از کشور است هک می شود.

نویسندگان برنامه تلگرام، جزو معروف ترین هکرها هستند

آرتنا: روح الله مومن نسب:کسانی که عضو تلگرام می شوند به طور طبیعی داده ها و اطلاعات آنها توسط این شبکه اجتماعی که سرورآنها در خارج از کشور است هک می شود.
نویسندگان برنامه تلگرام، جزو معروف ترین هکرها هستند

فیلم سریال آهنگ