نقش شبکه اجتماعی تلگرام در انتخابات آتی؛ فرصت ها و چالش ها

به گزارش خبرگزاری فارس از شرق استان تهران، اعتقاد بر این داریم که با توجه به گستره فضای مجازی در جامعه کنونی، شبکه های اجتماعی می توانند تأثیر بسزایی در روند انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در هفتم اسفندماه امسال داشته باشند.
به همین منظور، دفتر خبرگزاری فارس در شهرستان دماوند، پرونده خبری با عنوان «تأثیر فضای مجازی بر روند انتخابات آتی در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه» را در قالب چند فصل آغاز کرد.( فصل اول و فصل دوم )
در دو فصلی که از این پرونده در …

cars

فانتزی