نقشه های شوم داعش برای المپیک ریو

نقشه های شوم داعش برای المپیک ریو
اخبار ورزشی – داعش در پیامی جدید که توسط یک عضو فرانسوی این گروه منتشر شده است، عبارت «شما برزیلی ها هدف بعدی ما در المپیک هستید» دیده می شود. یعنی داعشی ها بزرگترین رقابت جهانی را هم تهدید کردند.
گروه تروریستی داعش به دنبال اعمال خراب کارانه و عملی کردن نقش های پلید خود در کشور برزیل است.
عناصر داعش به تازگی عکسی را در کانال تلگرام این گروه تروریستی منتشر کرده اند که کشور برزیل را هدف قرار می دهد.
عناصر داعش اخیرا یک کانال تلگرامی جدید ایجاد کرده و آن را “انصار الخلیفه برزیل” نام نهاده اند. این نخستی …

نقشه های شوم داعش برای المپیک ریو

اخبار ورزشی – داعش در پیامی جدید که توسط یک عضو فرانسوی این گروه منتشر شده است، عبارت «شما برزیلی ها هدف بعدی ما در المپیک هستید» دیده می شود. یعنی داعشی ها بزرگترین رقابت جهانی را هم تهدید کردند.
گروه تروریستی داعش به دنبال اعمال خراب کارانه و عملی کردن نقش های پلید خود در کشور برزیل است.
عناصر داعش به تازگی عکسی را در کانال تلگرام این گروه تروریستی منتشر کرده اند که کشور برزیل را هدف قرار می دهد.
عناصر داعش اخیرا یک کانال تلگرامی جدید ایجاد کرده و آن را “انصار الخلیفه برزیل” نام نهاده اند. این نخستی …
نقشه های شوم داعش برای المپیک ریو

دانلود نرم افزار