موارد غیراخلاقی تلگرام با ربات شناسایی می شود/ تلگرام روسی جایگزین دو شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی شد

موارد غیراخلاقی تلگرام با ربات شناسایی می شود/ تلگرام روسی جایگزین دو شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی شد
وزیر ارتباطات گفت: ایرانی ها ابتدا به دو شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی مراجعه کرده بودند که از نظر امنیتی با آن ها مشکل داشتیم اما اکنون یک شبکه روسی را انتخاب کرده اند.

موارد غیراخلاقی تلگرام با ربات شناسایی می شود/ تلگرام روسی جایگزین دو شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی شد

وزیر ارتباطات گفت: ایرانی ها ابتدا به دو شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی مراجعه کرده بودند که از نظر امنیتی با آن ها مشکل داشتیم اما اکنون یک شبکه روسی را انتخاب کرده اند.
موارد غیراخلاقی تلگرام با ربات شناسایی می شود/ تلگرام روسی جایگزین دو شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی شد

بک لینک رنک 6

بازی