مهمانان خاص این هفته اتاق ایران را بشناسید

مهمانان خاص این هفته اتاق ایران را بشناسید
در هفته پیشِ رو اتاق بازرگانی ایران مهمان های خاصی همچون رئیس جمهور کرواسی، معاون صندوق بین المللی پول و رئیس سازمان توسعه تجارت ژاپن خواهد داشت.
در هفته پیشِ رو اتاق بازرگانی ایران میزبان مهمان هایی چون وزیر نیرو و همچنین دادستان کل کشور، رئیس جمهوری کرواسی، رئیس سازمان توسعه تجارت ژاپن، وزیر صنایع الجزایر، رئیس اتاق هند و معاون صندوق بین المللی پول خواهد بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی ایران با اعلام این خبر در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت:
«در اتاق …

مهمانان خاص این هفته اتاق ایران را بشناسید

در هفته پیشِ رو اتاق بازرگانی ایران مهمان های خاصی همچون رئیس جمهور کرواسی، معاون صندوق بین المللی پول و رئیس سازمان توسعه تجارت ژاپن خواهد داشت.
در هفته پیشِ رو اتاق بازرگانی ایران میزبان مهمان هایی چون وزیر نیرو و همچنین دادستان کل کشور، رئیس جمهوری کرواسی، رئیس سازمان توسعه تجارت ژاپن، وزیر صنایع الجزایر، رئیس اتاق هند و معاون صندوق بین المللی پول خواهد بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی ایران با اعلام این خبر در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت:
«در اتاق …
مهمانان خاص این هفته اتاق ایران را بشناسید

فروش بک لینک

دانلود موزیک