مهاجرت از شبکه های اجتماعی به پیام رسان ها

مهاجرت از شبکه های اجتماعی به پیام رسان ها
به گزارش ایسنا، طبق تحقیقات انجام شده در وب سایت تلگراف، کاربران خجالتی اینترنت در حال ترک فیس بوک و اینستاگرام برای اپلیکیشن های خصوصی تری مانند واتس اپ و تلگرام هستند.
این تحقیق که زمان صرف شده بر روی چهار شبکه اجتماعی شامل فیس بوک، اینستاگرام، توییتر و اسنپ چت را تحلیل کرده است، آشکار می کند که اینستاگرام با کاهش ۲۳.۷ درصدی سال به سال، بیشترین کاهش مصرف جهانی را داشته است.
پس از اینستاگرام، توییتر با کاهش ۲۳.۴ درصدی، اسنپ چت با کاهش ۱۵.۷ درصدی و فیس بوک با کاهش ۸ درصدی وجود دارند.

توییتر …

مهاجرت از شبکه های اجتماعی به پیام رسان ها

به گزارش ایسنا، طبق تحقیقات انجام شده در وب سایت تلگراف، کاربران خجالتی اینترنت در حال ترک فیس بوک و اینستاگرام برای اپلیکیشن های خصوصی تری مانند واتس اپ و تلگرام هستند.
این تحقیق که زمان صرف شده بر روی چهار شبکه اجتماعی شامل فیس بوک، اینستاگرام، توییتر و اسنپ چت را تحلیل کرده است، آشکار می کند که اینستاگرام با کاهش ۲۳.۷ درصدی سال به سال، بیشترین کاهش مصرف جهانی را داشته است.
پس از اینستاگرام، توییتر با کاهش ۲۳.۴ درصدی، اسنپ چت با کاهش ۱۵.۷ درصدی و فیس بوک با کاهش ۸ درصدی وجود دارند.

توییتر …
مهاجرت از شبکه های اجتماعی به پیام رسان ها

مرکز فیلم