مزاحمت های سایبری همسر سابق با انتشار مطالب کذب

مزاحمت های سایبری همسر سابق با انتشار مطالب کذب
یزدفردا”سرویس اجتماعی “حوادث”خبرهای پلیس فتای کشور:مردی جوان که با انتشار مطالب کذب در شبکه اجتماعی تلگرام برای همسر سابقش مزاحمت ایجاد کرده بود توسط پلیس فتا خراسان رضوی شناسایی و دستگیر شد. 
به گزارش واحد دریافت خبر یزدفردا:رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی با اعلام این خبر گفت: زنی جوان با در دست داشتن مرجوعه قضایی به پلیس فتا استان مراجعه و شکایتی را مبنی بر درج مطالب کذب در پروفایلی در شبکه اجتماعی تلگرام با مشخصات خودش ارائه کرد. 
سرهنگ جواد جهانشیری افزود: در بررسی اظهارات شاکی پرونده مشخص …

مزاحمت های سایبری همسر سابق با انتشار مطالب کذب

یزدفردا”سرویس اجتماعی “حوادث”خبرهای پلیس فتای کشور:مردی جوان که با انتشار مطالب کذب در شبکه اجتماعی تلگرام برای همسر سابقش مزاحمت ایجاد کرده بود توسط پلیس فتا خراسان رضوی شناسایی و دستگیر شد. 
به گزارش واحد دریافت خبر یزدفردا:رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی با اعلام این خبر گفت: زنی جوان با در دست داشتن مرجوعه قضایی به پلیس فتا استان مراجعه و شکایتی را مبنی بر درج مطالب کذب در پروفایلی در شبکه اجتماعی تلگرام با مشخصات خودش ارائه کرد. 
سرهنگ جواد جهانشیری افزود: در بررسی اظهارات شاکی پرونده مشخص …
مزاحمت های سایبری همسر سابق با انتشار مطالب کذب

خبر دانشجویی