مزاحمت های تلگرامی این بار با هم دستی پدر و پسری در مازندران

مزاحمت های تلگرامی این بار با هم دستی پدر و پسری در مازندران
پایگاه خبری خزر : افرادی که در یک گروه خانوادگی با ایجاد مزاحمت، تهدید و فحاشی در شبکه اجتماعی تلگرام، در صدد انتقام برآمده بودند توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا شهرستان آمل شناسایی و دستگیر شدند. سرهنگ �ولی ا… گنجیان فرمانده انتظامی شهرستان آمل� در تشریح این خبر اعلام کرد : در پی مراجعه فردی، با ارائه مرجوعه قضایی به…

مزاحمت های تلگرامی این بار با هم دستی پدر و پسری در مازندران

پایگاه خبری خزر : افرادی که در یک گروه خانوادگی با ایجاد مزاحمت، تهدید و فحاشی در شبکه اجتماعی تلگرام، در صدد انتقام برآمده بودند توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا شهرستان آمل شناسایی و دستگیر شدند. سرهنگ �ولی ا… گنجیان فرمانده انتظامی شهرستان آمل� در تشریح این خبر اعلام کرد : در پی مراجعه فردی، با ارائه مرجوعه قضایی به…
مزاحمت های تلگرامی این بار با هم دستی پدر و پسری در مازندران

دانلود فیلم خارجی