مدیر تلگرامی که ماهی ۳۰ میلیون درآمد دارد

مدیر تلگرامی که ماهی ۳۰ میلیون درآمد دارد
بیرجندرسا- «رضا راد» یا «منصور قیامت» مدیر کانال «گیزمیز» یکی از محبوب ترین کانال های تلگرام است که حدود ۷۰۰ هزار مخاطب جمع کرده. اگر برایتان سوال است که زندگی یک مدیر تلگرام چطور می گذرد این مصاحبه را بخوانید.

مدیر تلگرامی که ماهی ۳۰ میلیون درآمد دارد

بیرجندرسا- «رضا راد» یا «منصور قیامت» مدیر کانال «گیزمیز» یکی از محبوب ترین کانال های تلگرام است که حدود ۷۰۰ هزار مخاطب جمع کرده. اگر برایتان سوال است که زندگی یک مدیر تلگرام چطور می گذرد این مصاحبه را بخوانید.
مدیر تلگرامی که ماهی ۳۰ میلیون درآمد دارد

لوکس بلاگ