محبوب ترین اپلیکیشن تروریست ها کدامند؟

محبوب ترین اپلیکیشن تروریست ها کدامند؟
خبرنامه دانشجویان ایران: گزارشی جدید فناوری ها و ابزار ارتباطی که شبه نظامیان تندرو داعش و تروریست ها از آن برای برنامه ریزی و اجرای حملات تروریستی خود بهره می برند را معرفی کرده است.
به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از همشهری آنلاین، براساس گزارش CNN، اپلیکیشن موبایلی رایگان تلگرام، برنامه ای ناشناس و رمزگذاری شده، یکی از محبوب ترین ابزارهای مورد استفاده از تروریست ها است به اندازه ای که ۳۴ درصد از آنها به گفته شرکت امنیت سایبری ترند میکرو از تلگرام برای برقراری ارتباط با یکدیگر …

محبوب ترین اپلیکیشن تروریست ها کدامند؟

خبرنامه دانشجویان ایران: گزارشی جدید فناوری ها و ابزار ارتباطی که شبه نظامیان تندرو داعش و تروریست ها از آن برای برنامه ریزی و اجرای حملات تروریستی خود بهره می برند را معرفی کرده است.
به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از همشهری آنلاین، براساس گزارش CNN، اپلیکیشن موبایلی رایگان تلگرام، برنامه ای ناشناس و رمزگذاری شده، یکی از محبوب ترین ابزارهای مورد استفاده از تروریست ها است به اندازه ای که ۳۴ درصد از آنها به گفته شرکت امنیت سایبری ترند میکرو از تلگرام برای برقراری ارتباط با یکدیگر …
محبوب ترین اپلیکیشن تروریست ها کدامند؟

خرید بک لینک

موسیقی