محبوبترین پیام رسان اندرویدی معرفی شد

محبوبترین پیام رسان اندرویدی معرفی شد
یار همیشگی ما وقتی که وایبر قطع بود و سرورهای تلگرام هم دچار اختلال می شدند، واتس اپ بود؛ واتس اپی که قدمتی دیرینه تر از تلگرام دارد و اتفاقاً الگوی طراحان روسی تلگرام هم بوده.

محبوبترین پیام رسان اندرویدی معرفی شد

یار همیشگی ما وقتی که وایبر قطع بود و سرورهای تلگرام هم دچار اختلال می شدند، واتس اپ بود؛ واتس اپی که قدمتی دیرینه تر از تلگرام دارد و اتفاقاً الگوی طراحان روسی تلگرام هم بوده.
محبوبترین پیام رسان اندرویدی معرفی شد

خبرگزاری اصفحان