محبوبترین شبکه های اجتماعی جهان معرفی شدند/ واتس آپ اول، تلگرام ششم

محبوبترین شبکه های اجتماعی جهان معرفی شدند/ واتس آپ اول، تلگرام ششم
سیمیلار وب با آنالیز دیتای اندرویدی در ۱۸۷ کشور جهان به این نتیجه رسیده که واتس اَپ با حضور در ۱۰۹ کشور و کسب رتبه ۵۵.۶ درصدی محبوب ترین پیام رسان موبایلی در جهان است.

محبوبترین شبکه های اجتماعی جهان معرفی شدند/ واتس آپ اول، تلگرام ششم

سیمیلار وب با آنالیز دیتای اندرویدی در ۱۸۷ کشور جهان به این نتیجه رسیده که واتس اَپ با حضور در ۱۰۹ کشور و کسب رتبه ۵۵.۶ درصدی محبوب ترین پیام رسان موبایلی در جهان است.
محبوبترین شبکه های اجتماعی جهان معرفی شدند/ واتس آپ اول، تلگرام ششم

پرس نیوز