لبخند سیاستمداران، لبخند هنرمندان

محمد جلایی- اتریش، یکی از پایتخت های موسیقی جهان، بامداد یکشنبه میزبان ارکستر صلح و آرامش بود. محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی با حضور در وین، پایتخت از صبحِ بدون تحریم ایرانیان خبر دادند و سمفونی شاد صلح نواخته شد.
در ایران نیز مردم ساعات پایانی روز اول هفته خود را رو به روی تلویزیون ها و سرگردان در کانال های خبری تلگرام خود می گذراندند و با شور و شوق هر خبری را که به دستشان می رسید بازنشر می کردند. شور و شوقی که از سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در کوچه پس کوچه های جامعه پیچید و همگان را …

گوشی

ابدیت نود 32