قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار + 5 خرداد ماه 95

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار + 5 خرداد ماه 95
قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):
پپنا در تلگرام
https://telegram.me/joinchat/BA_VeDud8unJlAX9Sg8UFg

قیمت (PET) – پی وی سی (PVC)

PET 781
37300

PET 821
37600

PET 825
35100

S 65 اروند
30000

S 65 بندر امام
34200

قیمت پلی پروپیلن (PP)

MR 230
45000

440L
45500

510L
36700

550J
36800

C 30 S
37300

Z 30 S
38000

332c
50500

R40
45600

قیمت …

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار + 5 خرداد ماه 95

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):
پپنا در تلگرام
https://telegram.me/joinchat/BA_VeDud8unJlAX9Sg8UFg

قیمت (PET) – پی وی سی (PVC)

PET 781
37300

PET 821
37600

PET 825
35100

S 65 اروند
30000

S 65 بندر امام
34200

قیمت پلی پروپیلن (PP)

MR 230
45000

440L
45500

510L
36700

550J
36800

C 30 S
37300

Z 30 S
38000

332c
50500

R40
45600

قیمت …
قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار + 5 خرداد ماه 95

دانلود فیلم جدید