قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 4 خردادماه

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 4 خردادماه
قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):
پپنا در تلگرام
https://telegram.me/joinchat/BA_VeDud8unJlAX9Sg8UFg
قیمت (PET) – پی وی سی (PVC)

S 65 اروند
30000

S 65 بندر امام
34200

PET 781
35800

PET 821
38700

PET 825
35100

قیمت پلی پروپیلن (PP)

548R
44500

MR 230
44200

ZR230
44500

552R
37900

RP340
56000

C 30 S
37300

Z 30 S
37900

R40
47500

قیمت پلی اتیلن فیل …

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 4 خردادماه

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):
پپنا در تلگرام
https://telegram.me/joinchat/BA_VeDud8unJlAX9Sg8UFg
قیمت (PET) – پی وی سی (PVC)

S 65 اروند
30000

S 65 بندر امام
34200

PET 781
35800

PET 821
38700

PET 825
35100

قیمت پلی پروپیلن (PP)

548R
44500

MR 230
44200

ZR230
44500

552R
37900

RP340
56000

C 30 S
37300

Z 30 S
37900

R40
47500

قیمت پلی اتیلن فیل …
قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 4 خردادماه

اس ام اس جدید