قابلیت های جدید در تلگرام 3.10

قابلیت های جدید در تلگرام 3.10
به روزرسانی جدید تلگرام در قالب نسخه 3.10 قابلیت های تازه ای را به همراه داشته تا این نرم افزار پیام رسان، بیش از پیش به مشخصه های کاربردی مجهز شود. بر این اساس، به کارگیری شمارنده جدید برای پیام های خوانده نشده در دستگاه های اندرویدی (مشابه با نمونه موجود در iOS) از جمله قابلیت هایی است که در قسمت گفت وگوهای معمولی، گفت وگوهای خصوصی، گروه ها و کانال ها پیش روی کاربران قرار خواهد گرفت.
علاوه بر این، در صورتی که پیامی را تایپ کرده و به هر دلیلی از ارسال آن صرف نظر کنید، متن تایپ شده در لیست گفت وگوها …

قابلیت های جدید در تلگرام 3.10

به روزرسانی جدید تلگرام در قالب نسخه 3.10 قابلیت های تازه ای را به همراه داشته تا این نرم افزار پیام رسان، بیش از پیش به مشخصه های کاربردی مجهز شود. بر این اساس، به کارگیری شمارنده جدید برای پیام های خوانده نشده در دستگاه های اندرویدی (مشابه با نمونه موجود در iOS) از جمله قابلیت هایی است که در قسمت گفت وگوهای معمولی، گفت وگوهای خصوصی، گروه ها و کانال ها پیش روی کاربران قرار خواهد گرفت.
علاوه بر این، در صورتی که پیامی را تایپ کرده و به هر دلیلی از ارسال آن صرف نظر کنید، متن تایپ شده در لیست گفت وگوها …
قابلیت های جدید در تلگرام 3.10

دانلود سریال و آهنگ