فرار دختر 15 ساله تهرانی از خانه برای سفر با مرد متاهل به شمال

فرار دختر 15 ساله تهرانی از خانه برای سفر با مرد متاهل به شمال
رکنا: مرد متاهل که با فریب دختر 15 ساله در تلگرام او را مجبور به فرار از خانه کرده بود، دستگیر شد. دختر نوجوان وقتی از ماجرای ازدواج خواستگارش باخبر شد، به خانه بازگشت.
عصر 27 تیر امسال مردی با حضور در کلانتری 161 ابوذر تهران از ناپدید شدن مرموز دختر 15 ساله اش خبرداد.
شاکی به افسر بازجو گفت: دخترم بعدازظهر برای خرید از خانه خارج شد. هرچه منتظر شدیم خبری از او نشد. حتی تلفن همراهش را هم جواب نمی داد و دوستانش هم از او خبری نداشتند. می ترسم بلایی برسرش آمده باشد. دخترم دوستان زیادی نداشت. همسرم بی تاب …

فرار دختر 15 ساله تهرانی از خانه برای سفر با مرد متاهل به شمال

رکنا: مرد متاهل که با فریب دختر 15 ساله در تلگرام او را مجبور به فرار از خانه کرده بود، دستگیر شد. دختر نوجوان وقتی از ماجرای ازدواج خواستگارش باخبر شد، به خانه بازگشت.
عصر 27 تیر امسال مردی با حضور در کلانتری 161 ابوذر تهران از ناپدید شدن مرموز دختر 15 ساله اش خبرداد.
شاکی به افسر بازجو گفت: دخترم بعدازظهر برای خرید از خانه خارج شد. هرچه منتظر شدیم خبری از او نشد. حتی تلفن همراهش را هم جواب نمی داد و دوستانش هم از او خبری نداشتند. می ترسم بلایی برسرش آمده باشد. دخترم دوستان زیادی نداشت. همسرم بی تاب …
فرار دختر 15 ساله تهرانی از خانه برای سفر با مرد متاهل به شمال

عکس های جدید