شیفتگان خدمت یا تشنگان شهرت

شیفتگان خدمت یا تشنگان شهرت
فرهاد خائف*
چند سالیست در جای جای استان اردبیل در بین منتخبین مردم در شوراهای شهر یا مجمع نمایندگان استان روش نا صحیحی و پوپولیستی روایج یافته است که هر کس بر مسندی تکیه می کند با راه اندازی وبلاگ ،صفحه اجتماعی ،کانال تلگرام از راه رفتن گرفته تا دید وبازدید دو سه نفره وهزاران اتفاق بی اهمیت و فاقد ازرش خبری اقدام به اطلاع رسانی آنلاین می کنند.
در روزنامه نگاری تعاریف متعددی از خبر وجود دارد :
– خبر گزارش واقعیت هاست اما هر واقعیتی را نمی توان خبر نامید .
– خبر پیامی است که احتمال صدق و کذب در آ …

شیفتگان خدمت یا تشنگان شهرت

فرهاد خائف*
چند سالیست در جای جای استان اردبیل در بین منتخبین مردم در شوراهای شهر یا مجمع نمایندگان استان روش نا صحیحی و پوپولیستی روایج یافته است که هر کس بر مسندی تکیه می کند با راه اندازی وبلاگ ،صفحه اجتماعی ،کانال تلگرام از راه رفتن گرفته تا دید وبازدید دو سه نفره وهزاران اتفاق بی اهمیت و فاقد ازرش خبری اقدام به اطلاع رسانی آنلاین می کنند.
در روزنامه نگاری تعاریف متعددی از خبر وجود دارد :
– خبر گزارش واقعیت هاست اما هر واقعیتی را نمی توان خبر نامید .
– خبر پیامی است که احتمال صدق و کذب در آ …
شیفتگان خدمت یا تشنگان شهرت

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی