شگرد جدید کلاهبرداران برای در اختیار گرفتن صفحه تلگرام کاربران

شگرد جدید کلاهبرداران برای در اختیار گرفتن صفحه تلگرام کاربران
رئیس پلیس فتا فارس از شناسایی و دستگیری اعضای باند کلاهبرداری اینترنتی خبر داد و گفت: این مجرمین که با اغفال کاربران، دسترسی غیر مجاز به تلگرام خانم های جوان داشتند و از آنها اخاذی می کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرهنگ “سیدموسی حسینی” در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس فتا، گفت: یک خانم جوان شیرازی با ارائه مرجوعه ای قضایی به پلیس فتا مراجعه و اظهار کرد؛ اکانت تلگرام وی هک و در اختیار شخصی دیگر قرار گرفته است و با توجه به دسترسی فردی ناشناس به اطلاعات موجود در اکانت شامل کانتکت …

شگرد جدید کلاهبرداران برای در اختیار گرفتن صفحه تلگرام کاربران

رئیس پلیس فتا فارس از شناسایی و دستگیری اعضای باند کلاهبرداری اینترنتی خبر داد و گفت: این مجرمین که با اغفال کاربران، دسترسی غیر مجاز به تلگرام خانم های جوان داشتند و از آنها اخاذی می کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرهنگ “سیدموسی حسینی” در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس فتا، گفت: یک خانم جوان شیرازی با ارائه مرجوعه ای قضایی به پلیس فتا مراجعه و اظهار کرد؛ اکانت تلگرام وی هک و در اختیار شخصی دیگر قرار گرفته است و با توجه به دسترسی فردی ناشناس به اطلاعات موجود در اکانت شامل کانتکت …
شگرد جدید کلاهبرداران برای در اختیار گرفتن صفحه تلگرام کاربران

خبرگزاری اصفهان