شورای عالی فضای مجازی: اطلاعات ایرانی های تلگرام به داخل کشور منتقل می شود

شورای عالی فضای مجازی: اطلاعات ایرانی های تلگرام به داخل کشور منتقل می شود
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
محبوبیت شبکه پیام رسان تلگرام در ایران به حدی چشمگیر است که حدود ۱۲ درصد از پهنای باند اینترنت کشور در اختیار تلگرام است و این سایت در رتبه ۱۴ در دسترسی از طریق وب و رتبه ۲۰ از طریق دسترسی موبایل در ایران قرار دارد.
براساس مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، اطلاعات کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی مانند تلگرام باید به داخل کشور منتقل شود.
به گزارش انتخاب، بررسی های جهانی از استفاده کاربران فضای مجازی از شبکه اجتماعی تلگرام نشان می دهد که بالغ بر ۸۰.۵ درصد …

شورای عالی فضای مجازی: اطلاعات ایرانی های تلگرام به داخل کشور منتقل می شود

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
محبوبیت شبکه پیام رسان تلگرام در ایران به حدی چشمگیر است که حدود ۱۲ درصد از پهنای باند اینترنت کشور در اختیار تلگرام است و این سایت در رتبه ۱۴ در دسترسی از طریق وب و رتبه ۲۰ از طریق دسترسی موبایل در ایران قرار دارد.
براساس مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، اطلاعات کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی مانند تلگرام باید به داخل کشور منتقل شود.
به گزارش انتخاب، بررسی های جهانی از استفاده کاربران فضای مجازی از شبکه اجتماعی تلگرام نشان می دهد که بالغ بر ۸۰.۵ درصد …
شورای عالی فضای مجازی: اطلاعات ایرانی های تلگرام به داخل کشور منتقل می شود

بازی