شوخی استیکری دختر دانش آموز با معلم

دختر دانش آموز که عکس های خانم معلم را به استیکر تبدیل کرده و در تلگرام منتشر کرده بود، نمی دانست شوخی او باعث دردسرش می شود.

خبرگذاری اصفحان

مجله اینترنتی