سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت سرها در موبایل است!

من به دنبال تحلیل پدیده ها هستم، این سمپتوم (نشانگان) چیست ؟ نظرم این است که No Country for Old Men ، واقعاً جایی برای ما نیست در این دوره زمان.
سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت سرها در موبایل است
ما در دوره ای زندگی می کنیم که مطالعه – اگر بشود اسم اش را مطالعه گذاشت – در وایبر، تلگرام، اینستاگرام و… انجام می شود.این همه مطلب، گاه سخیف، خواندن اش وقت می برد. دوره ای که کسی نیم ساعت هم در هفته برای شاهنامه خوانی وقت ندارد.
در دوران سریال ها و فیلم های خالی از هرگونه معرفت و فضیلت که از ایران می رسد دیگر …

وبلاگ اطلاعات

تکست آهنگ