زیباترین گلهای PES و FIFA شما در دیتالینک! [اطلاعیه]

زیباترین گلهای PES و FIFA شما در دیتالینک! [اطلاعیه]
پس از آغاز جشنواره زیباترین گلهای PES و FIFA ، دو اطلاعیه در کانال تلگرام دیتالینک منتشر گردیده است که بصورت کلی بدین شرح است:
هر شخص مجاز به ارسال ۳ ویدیو است. ارسال گل زده شده در هر کنسول بازی و یا کامپیوتر(PC) بلامانع است. تنها ویدیوهایی که منجرب به گل است در جشنواره تایید میگردد،اما ارسال باگ ها،MISS،SAVE (موقعیت های خطرناک) جهت قرارگرفتن در تیزر جشنواره بلامانع است.
لازم به توضیح است،طی برنامه ریزی های انجام شده ،بنا شده است تمامی ویدیوهای ارسالی در پایان جشنواره در دو ویدیو بصورت تیزری …

زیباترین گلهای PES و FIFA شما در دیتالینک! [اطلاعیه]

پس از آغاز جشنواره زیباترین گلهای PES و FIFA ، دو اطلاعیه در کانال تلگرام دیتالینک منتشر گردیده است که بصورت کلی بدین شرح است:
هر شخص مجاز به ارسال ۳ ویدیو است. ارسال گل زده شده در هر کنسول بازی و یا کامپیوتر(PC) بلامانع است. تنها ویدیوهایی که منجرب به گل است در جشنواره تایید میگردد،اما ارسال باگ ها،MISS،SAVE (موقعیت های خطرناک) جهت قرارگرفتن در تیزر جشنواره بلامانع است.
لازم به توضیح است،طی برنامه ریزی های انجام شده ،بنا شده است تمامی ویدیوهای ارسالی در پایان جشنواره در دو ویدیو بصورت تیزری …
زیباترین گلهای PES و FIFA شما در دیتالینک! [اطلاعیه]

خرید بک لینک

اسکای نیوز