زمان ثبت نام اعتکاف دانشگاهیان کرمان اعلام شد/ پای تلگرام به مراسم اعتکاف هم باز می شود

زمان ثبت نام اعتکاف دانشگاهیان کرمان اعلام شد/ پای تلگرام به مراسم اعتکاف هم باز می شود
حجت الاسلام علی عارفی در گفتگو با “ دانشجوآزاد ” در رابطه با برگزاری مراسم اعتکاف دانشجویی گفت: ثبت نام جهت اعتکاف دانشجویی از ۱۸ فروردین ماه تا ۳۱ ام انجام می شود و مثل روال سالهای گذشته برگزاری مراسم با همکاری دانشگاه باهنر خواهد بود.
مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: دانشجویان پسر به واسطه مجاورت مسجد با خوابگاه گلستان در مسجد پیامبر اعظم شرکت می کنند و خانمها به مسجد باقر العلوم دانشگاه شهید باهنر می روند.
وی در خصوص ظرفیت پذیرش اظهار داشت: ما بنا را براساس ظرفیت مسجد و استقبال …

زمان ثبت نام اعتکاف دانشگاهیان کرمان اعلام شد/ پای تلگرام به مراسم اعتکاف هم باز می شود

حجت الاسلام علی عارفی در گفتگو با “ دانشجوآزاد ” در رابطه با برگزاری مراسم اعتکاف دانشجویی گفت: ثبت نام جهت اعتکاف دانشجویی از ۱۸ فروردین ماه تا ۳۱ ام انجام می شود و مثل روال سالهای گذشته برگزاری مراسم با همکاری دانشگاه باهنر خواهد بود.
مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: دانشجویان پسر به واسطه مجاورت مسجد با خوابگاه گلستان در مسجد پیامبر اعظم شرکت می کنند و خانمها به مسجد باقر العلوم دانشگاه شهید باهنر می روند.
وی در خصوص ظرفیت پذیرش اظهار داشت: ما بنا را براساس ظرفیت مسجد و استقبال …
زمان ثبت نام اعتکاف دانشگاهیان کرمان اعلام شد/ پای تلگرام به مراسم اعتکاف هم باز می شود

خرید بک لینک