رضایت دارند که عکس می فرستند؟ / پلیس فتا حواسش به اینجا نیست! / عکس

گاهی این تصاویر از اینستاگرام به شبکه های پیام رسانی مانند تلگرام هم راه پیدا می کند و در گروه های مختلف همراه با متن های تمسخر آمیز یا خلاف اخلاق دست به دست می شود و گاهی حتی کار به نظر دادن درباره جزئیات اعضا و جوارح صاحبان عکس ها می رسد که می تواند به راحتی مشکلات اساسی در زندگی خانوادگی افراد ایجاد کند.

میهن دانلود