ربات های فیلترگر در اینستاگرام و تلگرام

ربات های فیلترگر در اینستاگرام و تلگرام
شهروند| استقبال گسترده کاربران ایرانی از فضای مجازی، حالا کار را به جایی رسانده است که ایرانی ها رکورددار استفاده از بزرگترین شبکه های ارتباطی جهان به شمار می آیند. این موضوع درحالی رخ می دهد که ایران در زمینه دسترسی کاربران خود به زیرساخت ها چندان موفق نبوده و سرعت های کند و قیمت های بالای اینترنت در ایران، گاهی رکوردهای خاورمیانه را نیز پشت سر گذاشته است. با این وجود جاذبه های فضای مجازی برای ایرانی ها حاشیه هایی نیز به دنبال داشته است. حاشیه هایی مانند نگرانی های گاه و بیگاه از فیلترشدن اپلیکیشن ها …

ربات های فیلترگر در اینستاگرام و تلگرام

شهروند| استقبال گسترده کاربران ایرانی از فضای مجازی، حالا کار را به جایی رسانده است که ایرانی ها رکورددار استفاده از بزرگترین شبکه های ارتباطی جهان به شمار می آیند. این موضوع درحالی رخ می دهد که ایران در زمینه دسترسی کاربران خود به زیرساخت ها چندان موفق نبوده و سرعت های کند و قیمت های بالای اینترنت در ایران، گاهی رکوردهای خاورمیانه را نیز پشت سر گذاشته است. با این وجود جاذبه های فضای مجازی برای ایرانی ها حاشیه هایی نیز به دنبال داشته است. حاشیه هایی مانند نگرانی های گاه و بیگاه از فیلترشدن اپلیکیشن ها …
ربات های فیلترگر در اینستاگرام و تلگرام

بازی