راه اندازی کانال تلگرام بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

راه اندازی کانال تلگرام بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
راه اندازی کانال تلگرام بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
به گزارش پایگاه خبری اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور «اتقان نیوز» کانال تلگرام نمایشگاه قرآن کریم به آدرس telegram.me/quranexpo راه اندازی شده است.
کانال تلگرام نمایشگاه قرآن به منظور اطلاع رسانی و استفاده از ظرفیت شبکه های مجازی ایجاد شده است و از این پس علاقمندان می توانند اخبار نمایشگاه را در این کانال مشاهده کنند.
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار «به سوی فهم قرآن» از ۲۴ خرداد ماه تا ۸ تیر …

راه اندازی کانال تلگرام بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

راه اندازی کانال تلگرام بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
به گزارش پایگاه خبری اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور «اتقان نیوز» کانال تلگرام نمایشگاه قرآن کریم به آدرس telegram.me/quranexpo راه اندازی شده است.
کانال تلگرام نمایشگاه قرآن به منظور اطلاع رسانی و استفاده از ظرفیت شبکه های مجازی ایجاد شده است و از این پس علاقمندان می توانند اخبار نمایشگاه را در این کانال مشاهده کنند.
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار «به سوی فهم قرآن» از ۲۴ خرداد ماه تا ۸ تیر …
راه اندازی کانال تلگرام بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

روزنامه قانون