راه اندازی کانال تلگرام اطلاع رسانی هفته قرآن و عترت لرستان

راه اندازی کانال تلگرام اطلاع رسانی هفته قرآن و عترت لرستان
گروه فضای مجازی: مسئول دفتر امور قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از راه اندازی کانال ﺗﻠﮕﺮﺍﻣﯽ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﻗﺮﺁﻧﯽ لرستان ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ @quranlorestan خبرداد.

راه اندازی کانال تلگرام اطلاع رسانی هفته قرآن و عترت لرستان

گروه فضای مجازی: مسئول دفتر امور قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از راه اندازی کانال ﺗﻠﮕﺮﺍﻣﯽ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﻗﺮﺁﻧﯽ لرستان ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ @quranlorestan خبرداد.
راه اندازی کانال تلگرام اطلاع رسانی هفته قرآن و عترت لرستان

بک لینک رنک 6

خبر جدید