راه اندازی کانال تلگرامی سازمان صنعت و تجارت بوشهر

راه اندازی کانال تلگرامی سازمان صنعت و تجارت بوشهر
به گزارش تنگستان نما، مسئول روابط عمومی این سازمان با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی مجازی گفت: به منظور دسترسی سریع تر و بهتر فعالان حوزه صنعت، معدن، تجارت، اهالی رسانه و مردم به اطلاعیه ها، اخبار و برنامه های این سازمان، کانال رسمی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در شبکه تلگرام راه اندازی شده است.
عبدالکریم شیخی شتان با تأکید بر اهتمام جدی جهت اطلاع رسانی شفاف و دقیق از فعالیتها و خدمات دولت در استان گفت: با رهنمون های ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و خط مشی روابط عمومی این سازمان، توسعه …

راه اندازی کانال تلگرامی سازمان صنعت و تجارت بوشهر

به گزارش تنگستان نما، مسئول روابط عمومی این سازمان با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی مجازی گفت: به منظور دسترسی سریع تر و بهتر فعالان حوزه صنعت، معدن، تجارت، اهالی رسانه و مردم به اطلاعیه ها، اخبار و برنامه های این سازمان، کانال رسمی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در شبکه تلگرام راه اندازی شده است.
عبدالکریم شیخی شتان با تأکید بر اهتمام جدی جهت اطلاع رسانی شفاف و دقیق از فعالیتها و خدمات دولت در استان گفت: با رهنمون های ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و خط مشی روابط عمومی این سازمان، توسعه …
راه اندازی کانال تلگرامی سازمان صنعت و تجارت بوشهر

آهنگ جدید