ذایقه سازی به سبک زندگی غربی میان جوانان/ فیلترینگ تلگرام منفعت چه کسانی را به خطر می اندازد؟

آل داوود: هدف اصلی مقاومت در برابر فیلترینگ تلگرام از سوی برخی افراد شناخته شده، همانطور گه گفته شد، انگیزه های سیاسی، حزبی و جناحی است. درحال حاضر یک جریانی در کشور فعالیت می کند که برای دامن زدن به نافرمانی های مدنی تلاش می کند.

دانلود سریال و آهنگ

ساخت بنر