دوئل اینترنتی یک زوج جوان

زن و مرد جوان که در آستانه جدایی از هم بودند با انتشار عکس های خصوصی یکدیگر در تلگرام و ارسال آن برای دوستان و اقوام، همدیگر را به دردسر انداختند.

اخبار