دستگیری کلاهبرداران تلگرامی در مشهد

دستگیری کلاهبرداران تلگرامی در مشهد
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری عاملان کلاهبرداری اینترنتی با سوءاستفاده از شبکه اجتماعی تلگرام در این استان خبر داد.

دستگیری کلاهبرداران تلگرامی در مشهد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری عاملان کلاهبرداری اینترنتی با سوءاستفاده از شبکه اجتماعی تلگرام در این استان خبر داد.
دستگیری کلاهبرداران تلگرامی در مشهد

ورزشی