دستگیری عامل تهدید و نشر اکاذیب تلگرامی در بجنورد

دستگیری عامل تهدید و نشر اکاذیب تلگرامی در بجنورد
بجنورد – دستگیری عامل تهدید و نشر اکاذیب در تلگرام، زمین خواری ۲۲ هکتاری در راز و جرگلان و… از مهمترین عناوین اخبار کوتاه انتظامی امروز این استان است.

دستگیری عامل تهدید و نشر اکاذیب تلگرامی در بجنورد

بجنورد – دستگیری عامل تهدید و نشر اکاذیب در تلگرام، زمین خواری ۲۲ هکتاری در راز و جرگلان و… از مهمترین عناوین اخبار کوتاه انتظامی امروز این استان است.
دستگیری عامل تهدید و نشر اکاذیب تلگرامی در بجنورد

روزنامه قانون