دستگیری اراذل و اوباش مازندران بعد از انتشار فیلم

فرمانده نیروی انتظامی مازندران گفت: 8 نفر از اراذل و اوباشی که در روزهای اخیر با انتشار کلیپ در فضای مجازی و تلگرام سعی بر رعب و وحشت در جامعه داشتند, دستگیر شدند.

مرکز فیلم

ورزش و زندگی